تبلیغات
تجارب آموزشی - تمرکز دانش آموزان

تاریخ:سه شنبه 2 اسفند 1390-01:15 ب.ظ

تمرکز دانش آموزان


پرسش های معمولی و افزایش تمركز دانش آموزان در کلاس هنگام تدریس معلم

       بیشتر دانش آموزان با آن كه با دقت و تمركز سر كلاس درس حاضر می شوند، اما در موقع تدریس معلم پس از چند دقیقه حواسشان كاملاً پرت می شود و زمانی هم كه به خود می آیند چند دقیقه ای از وقت كلاس گذشته است، درحالی كه آنها ذهن خود را با افكار پراكنده مشغول كرده بودند. حتماً شما هم دانش آ موزانی را دیده اید كه فقط سر كلاس به درس گوش فرا می دهند و در خانه بسیار كم مطالعه می كنند. برعكس آن ها كسانی هم هستند كه ساعت ها در منزل مطالعه می كنند ولی همواره از نمره كم خود می نالند. بنابراین می بینیم كه زمان مطالعه مهم نیست بلكه زمان مطالعه مفید و تمركزی كه برآن دارند اهمیت دارد
.
       البته در این میان روش تدریس معلم هر چقدر خوب و جذاب باشد، نمی توان كاملاً اطمینان حاصل كرد كه دانش آموز در تمام مدت تدریس برروی صحبت های معلم تمركز داشته است. بنابراین در این مواقع معلمان می توانند از چند روش استفاده كنند. از آن جا كه مدت زمان تمركز بچه ها به تناسب سن آنها متفاوت است. برخی مواقعی دانش آموزان به میزان نسبتاً كمی می توانند روی صحبت های معلم متمركز شوند. بنابراین معلم نباید تمركز طولانی روی درس را از دانش آموز خود انتظار داشته باشد. بلكه باید سعی كند درس را با ریتم و آهنگ یكنواخت ارائه نكند.
      به عبارتی دیگر گاهی با لحن جدی، گاهی مهربان و آرام و گاهی استوار سخن بگوید. معلمان هنگام تدریس برای این كه از تمركز داشتن دانش آموزان خود مطمئن باشند باید به چهره یكایك آنها نگاه كنند. ضمن آن كه با چشم و صورت كلاس را دور زدن هم می توان میزان تمركز دانش آموزان را سنجید. گاهی نیز با طرح سؤالی این میزان سنجیده می شود.
         سؤال های معمولی و ساده راه مؤثر و در عین حال نامحسوسی برای برگرداندن توجه دانش آموزان به كلاس است. ضمن آن كه معلمان توجه داشته باشند كه در هنگام تدریس تند و تند در كلاس قدم نزند و به طور مداوم دست و سر خود را حركت ندهند. زیرا این حركات اضافی باعث بر هم زدن تمركز دانش آموزان می شود. علاوه بر این آنها سعی كنند جملات خود را آرام و با زبان گویا و ساده بیان كنند و حتی الامكان با لهجه خاصی صحبت نكنند. هنگام تدریس نیز تمام مدت جلوی در كلاس نایستید چرا كه در آن صورت سایر نقاط كلاس به منطقه تحت كنترل دانش آموزان تبدیل می شود. بنابراین بهتر است در تمامی نقاط كلاس حضور پیدا كنند. با این روش نظارت خود را برهمه كلاس اعمال خواهند كرد
.
      برای ایستادن در جلوی كلاس هم بهتر است یكی از گوشه ها را انتخاب كنند. چون با این روش می توان همه كلاس را زیر نظر گرفت. قبل از شروع تدریس به دانش آموزان بگویید كه در پایان درس امروز چند سؤال پرسیده می شود و به هر كس كه پاسخ صحیحی دهد امتیازی تعلق می گیرد. از این طریق تمركز دانش آموز روی درس بیشتر خواهد شد. معلمان قبل از ورود به كلاس خود را در آیینه ببینند تا ظاهری آراسته و منظم در كلاس درس داشته باشند.
       دانش آموز نیز از كوچكترین ابهامی كه در فهم درس می بیند، باید با شهامت از معلم بخواهد كه مطلب را دوباره تكرار كند، از سؤال كردن هم نهراسد. شاید همان نكته، نكته كلیدی درس باشد. از خنده بچه ها هم هراسی به خود راه ندهد. برای این كه شنونده فعالی باشد. حتماً از درس یادداشت برداری كند حتی اگر نیازی به این كار نبیند. در یادداشت برداشتن هم، تمامی جمله معلم را ننویسد چون كه با نوشتن همه جمله از شنیدن و درك جملات بعدی معلم بازمی ماند. از نوشتن باید به طور خلاصه و از واژه های كلیدی استفاده كند. با این كار خود را ملزم به یادگیری می كند. چرا كه با نوشتن آموخته ها روی كاغذ ذهن خود را در حالت آماده باش برای یادگیری قرار می دهد. به این ترتیب از تمركز عالی برخوردار می شود و كاملاً از خود مراقبت می كند كه چیزی را نادیده نگیرد. ضمن آن كه با این روش خوابش نمی برد
.

         زمانی كه ذهن ساكت و آرام است خواب به سراغ دانش آموز می آید. مطالعه اجمالی قبل از كلاس و اطلاعات پیش از حضور در كلاس در تمركز دانش آموز نقش مهمی ایفا می كند. این كار نه با هدف صحبت كردن و خودنمایی بیشتر بلكه برای ایجاد یك نوع كنجكاوی و علاقه مندی و تمركز حواس به كار گرفته می شود. همواره نیز سعی كنیددر كلاس در ردیف جلو بنشینید. زیرا كسانی كه صندلی های جلویی را اشغال می كنند در میدان دید خود فقط معلم و تخته سیاه را خواهند داشت. اما كسانی كه در ردیف های دوم تا آخر كلاس می نشینند، افراد ردیف های انتهایی كلاس را كه جمعیت زیادی را دربرمی گیرد، می بینید. چشم كسانی كه در انتهای كلاس می نشینند كوچكترین حركات افراد جلویی را زیر نظر می گیرد. این امر حواس پرتی را موجب می شود. بنابراین جلو نشستن تمركز حواس را افزایش داده و به تبع آن به پیشرفت تحصیلی كمك می كند.