تبلیغات
تجارب آموزشی - شكر و پتاسیم كلرات

تاریخ:شنبه 21 بهمن 1391-01:08 ب.ظ

شكر و پتاسیم كلراتآتش لحظه‌ای

«پتاسیم كلرات» به شكل كریستال یا پودر جامد سفید رنگی است كه ماده‌ی اكسیداز بسیار خوبی است. در مواد منفجر شونده، كبریت و آتش‌بازی از آن استفاده می‌شود. زمانی كه در مجاورت حرارت قرار می‌گیرد و تجزیه می‌شود - خصوصا با حضور كاتالیزور منگنز- مولكول اكسیژن آزاد می‌كند.


«شكر» یك منبع انرژی است. زمانی كه «پتاسیم كلرات» و «شكر» معمولی با هم تركیب شوند و یك قطره «اسید سولفوریك» به عنوان كاتالیزور به آن اضافه شود، دو ماده به‌شدت با هم واكنش می‌دهند. در حالی كه گرمای بسیار زیادی با شعله‌ی ارغوانی زیبا همراه با مقدار زیادی دود تولید می‌كند ( رنگ ارغوانی احتمالا به دلیل قرار گرفتن «پتاسیم» در برابر حرارت است).

در آزمایش زیر تقریبا مقدار برابری از «پتاسیم كلرات» و «شكر» – كه به صورت پودر دآمده است- را در یك ظرف شیشه‌ای كوچك به شدت با هم مخلوط می‌كنیم. این واكنش با افزودن یك قطره «اسید سولفوریك» آغاز می‌شود و همان‌طور كه گفته شد یك شعله‌ی زیبای ارغوانی تولید می‌كند. ظرف شیشه‌ای به‌طور خاصی با انفجار می‌شكند. این آزمایش از نماهای نزدیك نیز نمایش داده شده است.توجه!


- در تركیب «شكر» پودر شده با «پتاسیم كلرات» باید به این نكته توجه كنید كه به خوبی این ذرات با هم مخلوط شوند، در غیر اینصورت پودر«شكر» آتش را خفه خواهد كرد.


- آزمایش با ذرات درشت «شكر» هم قابل انجام می‌باشد ولی مقدار اسید بیش‌تری نیاز خواهد بود.


- در این آزمایش مقدار زیادی دود تولید می‌شود، در نتیجه باید در زیر هود یا محلی انجام گیرد كه تهویه‌‌ی مناسب داشته باشد.

 

- «پتاسیم كلرات» اكسنده‌ای بسیار قوی است؛ بنابراین تركیب آن با «شكر» را ذخیره نكنید، زیرا احنمال انفجار ناخواسته وجود دارد.

- در هنگام خارج كردن «پتاسیم كلرات» از بطری آن، توجه كامل داشته باشید، زیرا بیرون ریختن توده‌ای آن باعث ایجاد جرقه و آتش‌گیری یا انفجار بطری می‌شود.

- واكنش باید در فضای آزاد یا زیر هود انجام گیرد.

 


«نمایی دیگر»