تبلیغات
تجارب آموزشی - علومی که انسان باید بداند

تاریخ:دوشنبه 18 دی 1391-12:22 ب.ظ

علومی که انسان باید بداند

امام صادق (ع) از یکی از شاگردان خود پرسید در این مدت چه آموخته ای ؟

شاگرد امام عرض کرد من فهمیدم که علم آن است که من بدانم چه می خواهم و چگونه آن نیاز را برطرف کنم واین نیاز و راه برطرف کردن آن را در هشت مورد یافتم .

1-     انسان نیاز به همنشین دارد و همنشینی که از انسان جدا نمی شود عمل انسان است و چون ما به دنبال بهترین همنشین هستیم باید عملمان بهترین عمل باشد.

2-     انسان نیاز به کسب افتخار  دارد بعضی به مال و بعضی به خانواده و بعضی به مقام و مدرک خود افتخار می کنند ولی من فهمیدم که بهترین افتخار آن است که نزد خدا عزیز باشی و خدا فرموده  " ان اکرمکم عندالله اتقکم " پس بهترین افتخار داشتن تقوی است.

3-     انسان به خوشی در زندگی نیاز دارد و بهترین خوشی زندگی این است که انسان بتواند گناه نکند.

4-     انسان به دنبال تامین آینده خود است اما چگونه این آینده را تامین کند؟ در قرآن خواندم که خداوند فرمود "کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد پس فهمیدم هرچه را برایم ارزشمند است باید در راه خدا خرج کنم تا حفظ شود.

5-     دیدم انسان ها نسبت به هم حسادت می ورزند اما در قرآن خواندم " آیا مردم از آنچه که خدا به آنها داده حسادت می کنند ، بدانید ماییم که تقسیم می کنیم معیشت را و بعضی را بربعضی برتری می دهیم " پس فهمیدم که امیدم باید به خدا باشد.

6-     دیدم مردم با هم دشمنی می کنند  اما از قرآن فهمیدم که دشمن  واقعی ما شیطان است و ما باید با دشمنی کنیم.

7-     دیدم بیشترین تلاش مردم برای کسب روزی است اما در قرآن  خداوند فرمود" من شما را نیافریدم مگر برای عبادت "و در جای دیگر فرمود "خدا است که روزی شما را می رساند "پس فهمیدم که نگرانی من نباید برای روزی باشد بلکه باید وظیفه ام که عبادت است را انجام دهم.

8-     یکی از نیاز های انسان داشتن تکیه گاه است و فهمیدم که تکیه گاه واقعی انسان خداست .

با یک نگاه عمیق  می توان فهمید که عصاره ی همه تعالیم انبیا و کتب آسمانی در یافت این هشت علم است .نوع مطلب : اخلاق