تبلیغات
تجارب آموزشی - كوشش

تاریخ:پنجشنبه 24 فروردین 1391-11:09 ق.ظ

كوشش

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . جبران خلیل جبران

نوع مطلب : اخلاق